scenelusa produksjoner har siden 2011 laget teaterproduksjoner med barn og unge på scenen.

Scenelusa ønsker å styrke barn og unges tro på seg selv og deres evne til å påvirke samfunnet de er en del av.

_12AnnaLow.jpg

Anna Opland Stenersen

Produsent

Mari Andersen

Produsent

_15MarteLow.jpg

Marte Røyeng

Produsent / komponist

(alle foto: Clay Myers-Bowman)

Så langt står Scenelusa Produksjoner bak fem produksjoner: familiemusikalene "Rottefangeren" (2012) og "Generasjon Lykke" (2013), "NExT: svart hav / hvitt skum: Den Lille Havfruen" (2016), “I grenseland” (2017) og “NExT: kolliderende enklaver” (2018). Prosjektene har vært gratis for deltakerne og basert på frivillighet.

Scenelusa har i flere år også samarbeidet med Manhattan Experimental Theater Workshop i Kansas, USA om å lage eksperimentelle teaterworkshoper for ungdom. Det har resultert i utveksling av workshopdeltakere mellom USA og Norge, og opprettelsen av Norwegian Experimental Theater Workshop.

Alle produksjonene har foregått i Bydel Sagene, med støtte fra bl.a. Frifond, LNU Mangfold og Inkludering, Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF), Bydel Sagene og Den Amerikanske Ambassaden i Oslo.

Kontakt

Scenelusa Productions aims to empower young people through art. Has since 2011 produced musicals and experimental theater projects with children and youth.